Fildelingsnettverkenes historie

I løpet av et par drøye tiår har fildeling utviklet seg fra å være noe som noen få behersket til en dagligdags ting som hundrevis av millioner av mennesker kan gjøre, uavhengig av hvor du befinner deg på kloden. Hvem som helst kan dele undereksponerte filer, som gjør det hele til en demokratisk prosess, så lenge man holder seg på den lovlige siden av fildelingen. I denne artikkelen tar vi et steg tilbake og ser litt på historien rundt fildeling.

Floppy-disken anses som spedbarnet til fildelingen, og var uten tvil det mest ettertraktede mediumet for å distribuere filer når datamaskinene kom på det kommersielle markedet for noen tiår siden. På den tiden ble 1,4 megabyte ansett som mer enn nok lagringsplass for å kunne dele filer, men det ble straks mer interessant når man kunne begynne å dele filer direkte på internett.

BBS – Bulletin Board System

Bulletin Board System (BBS) var begynnelsen på den moderne digitale fildelingen. BBS var et system man kan sammenligne med et intranett, som brukerne kunne koble seg opp til med modemene sine for å lese og sende meldinger, få tilgang til nyheter, og ikke minst dele filer.

Shareware ble utrolig populært gjennom fildelingen som ble levert av Bulletin Board Systems. Om man har levd noen år, vil man kunne huske tilbake til de fantastiske spillene Wolfenstein og Commander Keen, og disse ble spredt rundt nettopp gjennom BBS. Mange kjente programvarepakker, som for eksempel PKZIP, ble gjort populære gjennom BBS. Selv i dag bruker mange PKZIP sin .zip algoritme når man skal komprimere og dekomprimere filer.

IRC

IRC har eksistert i lang tid og har spilt en ganske stor rolle i samfunnet, og da spesielt med tanke på fildeling. Mange IRC-klienter har en DCC (direkte klient til klient) protokoll som gjør det mulig for brukerne å gjøre akkurat som navnet tilsier – å koble seg direkte opp til en annen.

Gjennom DCC utviklet fildeling seg ytterligere, ettersom grupper kunne fordele ut filer til flere samtidig ved å bruke kraftige datamaskiner som var satt opp som servere. Dette er fortsatt en populær måte å distribuere filer og den dag i dag brukes IRC til sitt opprinnnelige formål – å chatte med hverandre på nettet.

Napster

De fleste kjenner nok til Napster, og dens betydning for å spre musikk ut til folket. Programvaren opererte som et  peer to peer fildelingsnettverk som bare ble brukt til musikk. Etter hvert ble databasen lokalisert og endte opp med å bli nedlagt, men Napster bidro i aller høyeste grad til å spre ideen om fildeling til folket.

Gnutella, eDonkey2000 og KaZaA

Gnutella, eDonkey2000 og Kazaa var forskjellige programmer som alle gjorde det ganske bra i sine glansdager. Selv om deres protokoller var forskjellige, var de også svært like ettersom ingen av disse opererte med en sentral server. Men alle disse protokollene havarerte til slutt, siden alle hadde en kommersielle interesse (tjene penger) – som var lett å spore og som myndighetene til slutt klarte å få stengt ned.

BitTorrent

Bram Cohen utviklet BitTorrent, som nesten alle med en internettforbindelse i dag har brukt, bevisst eller ikke. BitTorrent benyttet seg av de beste egenskapene til sine forgjengere og pakket dem inn i en enkel og lett å bruke fildelingsplattform.

Ved å benytte seg av konseptet om å dele opp filene i flere biter, samt en desentralisert peer-to-peer distribusjon, har BitTorrent laget en mainstream fildelingssmekanisme som er rask, effektiv og vanskelig å stoppe.

Flere og flere brukere har blitt langt mer opptatt av å beskytte privatlivet sitt på internett, og som et resultat av dette har millioner av BitTorrent brukere registrert seg på anonyme VPN-tjenester for å kunne skjule sine IP-adresser når man laster ned filer. Dette er noe vi anbefaler, og som vi har skrevet en egen artikkel om.

Fildeling har utviklet seg enormt på kort tid, og selv om dette har skapt furore blant de største mediekonsernene, så har det også hjulpet mange uavhengige aktører som plutselig har fått muligheten til å dele arbeidet sitt på en enkel og gratis måte. Fildeling som teknologi er positivt. Om vi benytter denne teknologien på en god måte, vil vi kunne fortsette å dele våre tanker, ideer og kunst ut i verden og berike hverandre.

  • Hvordan lage/oversette undertekster til filmer og TV-serier

Privacy Policy