Åndsverkloven

Om du ønsker å laste ned undertekster eller annet materiale, er det greit å kjenne til hva som omfattes av åndsverkloven. Du kan bli dømt for brudd på denne loven, og risikere bøter, samfunnsstraff og i verste fall fengselsstraff. Den generelle regelen er at du kan kopiere lyd, bilde, film og tekst til privat bruk. Men hvor går grensa for privat bruk?

Privat bruk betyr faktisk ikke bare til personlig bruk, men til bruk innenfor det man kaller privatsfæren. Inviterer du med deg hjem en gjeng venner for å se en film (som du har kopiert), så defineres det innenfor det private området. Men det vil alltid være en skjønnsmessig vurdering for hvert tilfelle, og da er det viktig å ikke havne på feil side av loven.

Hva er et åndsverk?

Et åndsverk er noe som er skapt innenfor et preg av individuell virksomhet. For at det skal kunne kalles et åndsverk må det altså ligge en skaperinnsats til grunn. Men når dette er tilfelle, så kan både musikk, film, tekster og dataprogram kunne defineres som – og har vern som et åndsverk.

Nedlastinger på internett

Er det lov å laste ned musikk, videoer og andre filer på internett? Her er loven egentlig ganske klar. Er den lagt ut uten rettighetshavers samtykke, så er det forbudt å laste den ned. Men, det er samtidig presisert at det bare er straffbart så lenge du visste at filene var ulovlig lagt ut. Dette gir selvfølgelig rom for tolkning, og essensen i det hele er omfanget av nedlastingen. Det er liten sannsynlighet for at noen bruker tid og ressurser på personer som laster ned en fil eller 5 til eget bruk, men det er mer interessant å gå etter personer som bevisst laster ned store mengder materiale, og videreformidler dette for å kunne tjene penger på det selv.

Dømt for ulovlig nedlastinger

Det finnes flere rettskraftige dommer i Norge som berører brudd på åndsverkloven. I 2012 ble en student dømt for å ha lastet ned undertekster til film og TV på internett. Han ble dømt til å betale en bot på 15000 kroner etter å ha lastet ned og videreformidlet over 6000 undertekster.

Undertekstene ble videreformidlet gjennom en egen webside som studenten startet opp i 2009. Det var en meget populær webside, med over en million nedlastinger totalt. Dommen konkluderte at dialogen i filmer og TV-serier er kopibeskyttet og ikke lov å gjengi, oversette eller kopiere denne. Som nevnt tidligere omfatter åndsverkloven undertekster, og oversetting og deling av undertekster uten samtykke fra rettighetshaver er ulovlig.

Studenten tjente ingen penger på websiden, og i formildende retning ble det poengtert at deling av undertekster ikke kunne sammenlignes med ned/opplasting av filmer, da dette regnes som et langt grovere brudd på lovverket. Saken ble ført som en tilståelsessak, og websiden ble lagt ned umiddelbart straks han skjønte at dette ble vurdert som et brudd på loven.

Bør du laste ned undertekster?

Som du ser av artikkelen, ligger det mange skjønnsmessige vurderinger hvorvidt man bryter åndsverkloven om man laster ned en fil på nettet. “Til privat bruk” er tre viktige ord å legge seg bak øret. Laster du ned en undertekst for å bruke den på en film du gjerne vil se, eller laster du ned i store mengder og kanskje videreformidlere disse til andre? Da kan du fort havne på feil side av loven, og som nevnt ovenfor bli dømt for dette, også i Norge.

Uavhengig av dette, kan det være lurt å tenke på hvor anonym du ønsker å være når du er på internett. Vi har skrevet en egen artikkel om bruk av proxy, VPN, vi vil anbefale deg å lese gjennom den før du begynner å laste ned materiale fra internett.

  • Hvordan lage/oversette undertekster til filmer og TV-serier

Privacy Policy